Aksara Jawa

Aksara Jawa legena utawa Dentawyanjana iku cacahe ana 20 yaiku :

Pasangan Aksara Jawa

Sandhangan Aksara Jawa

Sandhangan Swara

Sandhangan Panyigeg

Sandhangan Mandraswara

Aksara Gaten

Tulisen Tembang Macapat Gambuh ing ngisor iki dadi aksara jawa !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!