Iklan yaiku Paring pangertosan dhateng masyarakat umum, kanthi ancas utawi tujuan nawakaken barang utawi produk. Saged gambar utawi boten.

Iklan saged kagiyaraken lumantar media elektronik, kadosta : radio, televisi, internet, lsp.

Iklan ugi saged ugi kagiyaraken lumantar media cetak, kadosta : kalawarti, ariwarti, lsp.

Panulisan iklan ingkang sae inggih punika kedah :
– Jelas, cekak aos.
– Nuwuhaken greget, lan nyengsemaken.
– Dipunkantheni gambar supados narik ati.
– Boten damel rugi produk sanes/pihak sanes

 

Tuladha Iklan :

Wangsulana pitakon ing ngisor iki !

  1. Apa kang diiklanake ?
  2. Apa isine sing diiklanake iklan sing nomer 2 ? 
  3. Ing ngendi warunge lan kapan bukake ? 
  4. Kepriye carane supaya wong kepencut marang panganan kang diiklanake? 
  5. Apa pethingane (istimewane) bakso kang diiklanake ? 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!