01. wít arèn
02. wít gêdhang
03. wít jagúng
04. wít jambê
05. wít kacang
06. wít kapúk
07. wít krambíl
08. wít mlinjo
09. wít pari
10. wít póhóng
11. wít príng ênóm
12. wít príng tuwå
13. wít siwalan
14. wít téla

ruyúng
debóg
tebón
pucang
rèndèng
randhu
glugu
so, bégo
damèn
bónggól
búng
bungkilan
tal, bógór
lung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *