Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang Arane Pagawean.

Arane  pagawean atau nama pekerjaan adalah istiah dalam Bahasa jawa untuk menyebut sebuah profesi atau pekerjaan. Aran utawa jeneng  memiliki arti nama dan pagawean memilik arti pekerjaan. Jadi jika digabung adalah nama pekerjaan.

Arane pagawean atau jenenge pagawean dalam bahasa jawa mempunyai istilah tersendiri. Seperti halnya dalam Bahasa Indonesia . Istilah nama pekerjaan ini bisa dijadikan tanda atau pengetahuan jenis pekerjaan apa yang di tekuni.

Arane pagawean utawa jinise pagawean dalam basa jawa lan keterangane.

 1. Algojo: tukang midana pati/ngukum kisas
 2. Babu: réwangé balé somah
 3. Bajag: wong sing gawéyané mbégal ing segara
 4. Bakul: wong sing gawéyané dodolan
 5. Batur: wong sing gawéyané ngrwong sing gawéyané wangi wong
 6. Begal: wong sing gawéyané ngrebut barangv wong
 7. Bendung: wong sing gawéyané mbendung banyu
 8. Blandhong: tukang negor kayu
 9. Blantik: bakul kéwan rajakaya
 10. Buruh: wong sing nyambut gawé kasar
 11. Cantrik: abdiné pandhita ngiras dadi muridé
 12. Carik: juru tulis ing kalurahan
 13. Dhalang: wong sing gawéyané nglakokaké lan crita wayang
 14. Dhokter:Tukang nambani wong lara
 15. Emban: tukang momong bocah
 16. Empu: tukang gawé keris
 17. Gamel: tukang ngopeni jaran
 18. Gandhek: utusan ratu kang pakaryane nglantarake dhawuh-dhawuh dalem/nawala
 19. Gemblak:Tukang gawé barang-barang saka kuningan
 20. Gerji: tukang dondom klambi
 21. Germa: tukang buru kéwan ing alas
 22. Guru: wong sing gawéné mulang
 23. Jagal: tukang mbeleh rajakaya
 24. Jlagra: tukang natah watu
 25. Juragan: sudagar, lurahé pakaryan
 26. Juru basa: tukang negesi basa manca
 27. Juru dang: tukang dang
 28. Juru kunci: tukang ngrumat pasareyan utawa kramat
 29. Juru tambang: tukang prau utawa gethek ing kali
 30. Juru silem: wong sing gawéyané nyilem
 31. Juru sungging: wong sing pinter nyungging (nggambar)
 32. Juru terbang: wong sing gawéyané nglakokaké montor mabur
 33. Juru tulis: wong sing gawéyané nulis
 34. Kemasan:tukang gawé dandanan saka emas
 35. Koki: tukang olah-olah
 36. kondhektur:tukang nariki lan mriksa karcis
 37. Kundhi: tukang gawé grabah
 38. Kusir: tukang nglakokaké dhokar utawa kréta
 39. Kyai: wong sing pinter agama Islam
 40. Madhaharan: juru olah-olah
 41. Malang:pulisi désa
 42. Mandhor:tukang ngawasi buruh
 43. Masinis:tukang nglakokaké sepur
 44. Merbot: punggawa masjid/tukang nabuh bedhug
 45. Molang: bakul rajakaya
 46. Montir: tukang ndandani mesin
 47. Mranggi: tukang gawé wrangka
 48. Niyaga, wiyaga: tukang nabuh gamelan
 49. Pakathik: tukang nuntun jaran
 50. Pacalang: prajurit sing gawéyané ngulataké lakuné musuh
 51. Palara-lara: para nyai cilik
 52. Palayangan: tukang ngeterké layang
 53. Pandhé: tukang gawé barang-barang saka wesi
 54. Panegar: tukang ngajari jaran
 55. Panjak:tukang ngladèni pandhé utawa niyaga
 56. Pangobèng: wong buruh mbathik
 57. Para: bakul mas inten
 58. Parekan: para nyai sing ketengen
 59. Pasindhèn: wong sing nyindhèni gamelan
 60. Pawongan: batur wadon
 61. Prajurit: wong sing gawéyané béla negara
 62. Pramugari: tukang ngladèni penumpang pesawat
 63. Pujangga: ahli sastra, tukang ngarang
 64. Sarawèdi: tukang adol utawa nggosok barléyan inten
 65. Sayang: tukang gawé barang saka tembaga
 66. Sekater: tukang naksir rega ing gadhèn
 67. Sinoman: nom-noman tukang laden
 68. Sontoloyo : tukang angon bebek
 69. Srati: tukang ngrumat gajah
 70. Sedagar: wong dagang gedhé
 71. Supir: tukang nglakokaké montor
 72. Tuwa buru: abdiné germa
 73. Undhagi: tukang kayu

Demikian tadi sedikit pembahasan tentang materi  tentang arane pagawean atau nama pekerjaan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bahasa jawa tetap lestari sepanjang masa. aamiin….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!