Araning Papan Panggonan

Budhala kowe nek arep lunga

Nanging poma aja bali ing omahku sigra

Tembung omah tegese papan panggonane manungsa, ing basa Jawa ana jeneng-jenenge panggonan liyane kaya ta, sudhung iku panggonane celeng.

Gladhen

Jhodhokna arane papan panggonan karo pratelan ing ngisor !

  1. Kandhang jaran arane….                       
  2. Kandhang pitik arane …..                      
  3. Kandhamg bebek arane ….                   
  4. Kandhang dara arane …..                      
  5. Kandhang jangkrik arane ….                
  6. Kandhang gajah arane …                      
  7. Kandhang macan arane …..                  
  8. Omah yuyu arane …..                             
  9. Omah tawon arane …..                           
  10. Omah landhak arane ….                        

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!