Kleting kuning ! Kleting kuning!

Kenya ayu anak angkate mbok randha sambega

Kenya ayu kasihane para jawata

Anak angkat tegese dadi anake amarga diangkat anak, dudu anak sing dilairake dhewe. Anak sing dilairake dhewe jenenge anak kandhung. Anak wong jenenge bocah. Ing basa Jawa beda karo basa Indonesia yen basa Indonesia ngarani anak pitik = anak ayam, lha yen basa Jawa ngarani ‘kuthuk’, lha yen anak dara diarani piyik. Lha pitik sing wis duwe kuthuk iku diarani babon, dara sing wis duwe piyik uga diarani babon.

Apa arane anak kewan ing ngisor iki ?

  1. Anak pitik arane … .
  2. Anak menthok arane … .
  3. Anak bebek arane … .
  4. Anak sapi arane … .
  5. Anak jaran arane … .
  6. Anak kebo arane … .
  7. Anak kucing arane … .
  8. Anak wedhus arane … .
  9. Anak gajah arane … .
  10. Anak cecak arane … .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!