KEPENGIN DADI DHOKTER

Bayu                           : Nembe menapa, Eyang Darma?

Eyang Darma           : Lagi ngresiki kurungan manuk kutut.

Bayu                           : Peksi kutut saking pundi menika?

Eyang Darma           : Saka anakku mbarep, Darma Usada.

Bayu                          : Pakdhe Usada samenika ngasta damel ing pundi?

Eyang Darma          : Dadi dhokter ing rumah sakit Purwakerta.

Bayu                         : Rumiyin  Pakdhe sekolahipun ing pundi?

Eyang Darma         : Lulus SMA Negeri 1 kuliah ing kedokteran Semarang. sawise lulus terus magang lan dadi dhokter ditugasake ing rumah sakit Purwakerta nganti saiki.

Bayu                        : Kula menapa saged dados dhokter kados Pakdhe Usada, Eyang?

Eyang Darma         : Insya Allah, bisa, anggere sekolahmu sregep sinau lan Kejaba sregep lan pinter, pakdhemu ora neka-neka. yen didhawuhi guru  lan wong tuwa mituhu, manut.

Bayu                        : Ragadipun rak kathah, Eyang?

Eyang Darma         : Iya bener, nanging merga Pakdhemu sregep lan pinter kerep oleh     beasiswa. Malah oleh biasiswa kanggo dhokter spesialis penyakit dalam barang.

Bayu                        : O, makaten ta. Pakdhe Usada hebat nggih, Yang?

Eyang Darma         : Iya, pancen pinunjul, Pakdhemu iku gawe mongkoge keluarga. Amarga kerep oleh biasiswa. Eyang rumangsa entheng nguliahke Pakdhemu.

Bayu                        :  Wiwit samenika kula janji badhe sekolah ingkang sregep lan pinter supados benjangipun saged dados dhokter kados Pakdhe Usada.

Eyang Darma         : Ya, muga-muga gegayuhanmu diijabahi dening Gusti Allah.

Bayu                      : Amin. Maturnuwun donga pangestunipun, Eyang.

Wangsulana pitakon ing ngisor iki !

  1. Eyang Darma iku sapa?
  2. Apa klangenane (kasenengane) Eyang Darma?
  3. Pakdhe Usada nalika sekolah/kuliah kerep oleh be Apa sebabe?
  4. Kepriye wateke Pakdhe Usada?
  5. Kepriye janjine Bayu marang Eyang Darma?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!