Ukara Ganep

Ukara ganep yaiku ukara kang saora-saorane duwe jejer lan wasesa.

Tuladha Ukara Ganep sing duwe Jejer lan wasesa:

 1. Purwati dolanan
 2. Safitri pasaran
 3. Wahyuningsih ndedonga

Pangracuting ukara ganep :

Purwati dolanan

J         W

Safitri    pasaran

J            W

Wahyuningsih ndedonga

J                    W

Tuladha Ukara Ganep sing duwe Jejer wasesa Lesan :

 1. Novi masak soto
 2. Mila nggoreng sega
 3. Rahmawati mangan sate

Pangracuting ukara ganep:

Novi masak soto

J      W       L

Mila  Nggoreng  sega

J          W          L

Rahmawati mangan sate

J            W      L

Tuladha Ukara Ganep sing duwe Jejer Wasesa Lesan Katrangan :

 1. Simbah maos koran ing pendhapa
 2. Pak Ustad maos Al Qur’an ing mushola
 3. Qori maca Al Qur’an ing mesjid

Pangracuting ukara ganep

Simbah maos koran ing pendhapa

J         W      L           K

Pak Ustad maos Al Qur’an ing mushola

J               W           L                K

Qori maca Al Qur’an ing mesjid

J         W          L                K

UKARA ORA GANEP ( ELIP )

Ukara ora ganep (Elip) yaiku ukara kang mung duwe jejer bae, mung duwe wasesa bae, mung duwe lesan bae, utawa ora duwe telu-telune.

Tuladha:

 1. Duwe jejer tanpa wasesa

Tuladha :

 • Wong sing rambute dawa iku
 • Wong sing awake lemu kuwi
 • Bocah lanang sing seneng bal-balan iku.
 • Bocah sing klambine abang
 1. Duwe wasesa tanpa jejer

Tuladha :

 • Nandur apa?
 • Sarapana saiki!
 • Mangkata saiki!
 • Ngombe apa?
 1. Duwe lesan tanpa jejer lan wasesa

Tuladha :

 • Layang ulem
 • Sega goreng
 • Koran
 • Klambi
 1. Ora duwe jejer,wasesa,lesan ( namung duwe katrangan )

Tuladha :

 • Ing pasar kunduran
 • Ing lapangan
 • Sepuluh
 • Kala dinten senin kliwon
One thought on “Ukara Ganep lan Ukara Ora Ganep ( Elip)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!