1. Fabel
Yaiku dongeng sing dadi jejering lakon arupa kewan, kang adat tat carane kaya manungsa.
Tuladha :
a. Dongeng si kancil
b. Dongeng peksi glathik
c. Dongeng si macan
d. Lsp

2. Epos
Yaiku dongeng utawa cerita kang nyritakake bab kepahlawanan.
Tuladha :
a. Epos Ramayana
b. Epos Mahabharata
c. Epos Pangeran Diponegoro
d. Lsp

3. Mithe
Yaiku cerita bab mistik / kepercayaan alam ghaib, utawa cerita sing gegayutan karo dewa-dewi.
Tuladha :
a. Jaka Tarub
b. Andhe-andhe lumut
c. Nyi roro kidul
d. Lsp

4. Legendha
Yaiku dongeng kang gegayutan karo dumadine alam kang ceritane mung digathuk-gathukake.
Tuladha :
a. Dongeng Bledug Kuwu
b. Dongeng Rawa Pening
c. Dongeng  Tangkupan Perahu
d. Lsp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!