Ukara tanduk yaiku ukara kang wasesane oleh ater-ater anuswara utawa kriya lingga.

 Dene tandha-tandhane :

 1.    Jejere nindakake pegawean.
 2.    Lesane dikenani pegawean.
 3.    Wasesane oleh ater-ater anuswara  ( an, am, any, ang ) utawa kriya lingga .

 Tuladhane :

 •    Bapak maos koran.
 •    Ibu nyerat nawala.
 •    Eyang Kakung ngunjuk Jampi
 •    Mariyo nabrak kucing.
 •    Pak Sutarman mirengaken pawartos bahasa Jawi.

Ukara tanggap yaiku ukara kang  wasesane oleh ater-ater tripurusa ( dak, kok, di )  utawa seselan  -in- .
  Dene tandha-tandhane yaiku :

 1.    Jejere dikenani pegawean.
 2.    Lesane nindakake pegawean.
 3.    Wasesane oleh ater-ater dak, kok, di lan seselan  -in- utawa oleh ater-ater ka mligi kanggo          tanggap ka.

  Tuladhane :

 •    Apa bukune wis diwaos bapak.
 •    Bukuku dakgambari wayang.
 •    Wulune wis kokbubuti ?
 •    Bocah iku wis ora kena ginawe becik.
 •    Kabeh wis katulis ing buku.
 •    Pawarta iku digiyarake penyiar ing radio.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!