Tembung Rangkep iku ana 3 yaiku :

 1. Tembung Dwipurwa  yaiku tembung sing dirangkep wandane sing ngarep.

        Deduga lawan prayoga, myang watara reringa aywa lali, iku parabot            satuhu,kan kena tininggala, tangi lungguh angadeg tuwin lumaku                  angucap meneng myang nendra, duga-duga aja kari.

 • Tembung deduga – saka tembung duga di rangkep wandane sing ngarep ( purwa ) mula dadi du + duga dadi duduga – owah dadi deduga.
 • Tembung reringa – saka tembung ringa dirangkep wandane sing ngarep ( purwa ) mula dadi ri + ringa dadi riringa – owah dadi reringa.
 • Tuladha liyane : tetulung,bebungah,lelara,reresik,dedunung,jejupuk,lelumpuk,leluri,gegaman,cecawis,tetuku,lelunga,jejamu,lelumbah,leluhur lsp.

2. Tembung Dwiwasana yaiku tembung sing rangkep wandane sing mburi.

Tuladha :

 • Cekikik asale saka tembung cekik dirangkep wandane sing mburi mula dadi cekik +kik dadi cekikik.
 • Cekakak asale saka tembung cekak + kak dadi cekikik.
 • Tuladha liyane : cethethet, cengingis, cengenges, mbegegeg. Lsp.

3. Tembung Dwilingga yaiku tembung sing dirangkep kabeh linggane.

 • Tembung dwilingga padha swara yaiku linggane diucapake kaping pindho. Tuladha : udan-udan,luwih-luwih,mlaku-mlaku,awan-awan,takon-takon,buku-buku,watuk-watuk,meja-meja,kursi-kursi lsp
 • Tembung dwilingga salin swara yaiku tembung kang dirangkep linggane naging ana saperangan swarane kang owah. Tuladha : tokan-takon,mloya-mlayu,mongan-mangan,ngomba-ngombe,bola-bali,nongas-nangis,bonjar-banjir,mesam-mesem,thingak-thiinguk,mloka-mlaku.
 • Tembung dwilinga semu utawa dwi lingga murni yaiku tembung mau ora ana linggane, seumpama dipisah linggane ora ana tegese. Tuladha : undur-undur,orong-orong,kupu-kupu,anggang-anggang, anting-anting,ontang-anting, ondhe-ondhe,pia-pia,ali-ali, andheng-andheng.

Tembung ing ngisor iki gawea dadi tembung dwipurwa kaya tuladha !

 1. Tetulung : tu + tulung : tutulung : tetulung                                                
 2. Bebungah :                                
 3. Lelara :
 4. Reresik :
 5. Dedunung :
 6. Jejupuk :
 7. Lelumpuk :
 8. Leluri :
 9. Gegaman :
 10. Cecawis :
 11. Tetuku :
 12. Lelunga :
 13. Jejamu : 
 14. Lelumbah :
 15. leluhur : 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!