KERATA BASA

Kerata Basa yaiku negesi tembung manut pepiridane wandane.

Tuladha : Pak Triman lan garwane, Bu Triman lagi ngrembug bab putrane pambarep.

Tembung “garwa” yen dikerata dadi “sigaraning nyawa”,

tebu dikerata antebing kalbu,

tepas dikerata titip napas.

Tembung-tembung ing ngisor iki keratakna!

  1. kaji         : ____________________________________________________
  2. kurma       : ____________________________________________________
  3. tarub        : ____________________________________________________
  4. bocah       : ____________________________________________________
  5. tuwa         : ____________________________________________________
  6. sajadah     : ____________________________________________________
  7. tirakat      : ____________________________________________________
  8. gusti         : ____________________________________________________
  9. bapak       : ____________________________________________________
  10. cangkir : ____________________________________________________

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!