Matur utawa ngaturake apa wae marang wong kang luwih tuwa utawa wong kang kudu diajeni becike nganggo basa krama alus.

 Tuladha : Arep matur bapak  yen ing Menara mau ketemu Bu Guru.

Mature :

 1. Pak kula wau kepanggih Bu Guru nembe tumbas buku teng toko Menara.
 2. Pak kula kalawau kepanggih Bu Guru nembe mundhut buku wonten toko Menara.

 

Ukara nomer siji nganggo basa krama lugu kurang trep, ukara nomer loro nganggo basa krama alus. Matur marang wong tuwa sing trep nganggo basa krama alus kaya ukara nome loro.

Ukara ing ngisor iki dadekna basa krama alus !

 1. Pak Martoyo diterake anake ana ing terminal, Pak Martoyo arep lunga menyang Semarang.
 2. Pak Parjo tekane paling isuk dhewe amarga arep nglatih upacara ing lapangan sekolahanku.
 3. Aku arep kandha dhewe karo Bu Guru isin, mula kancaku dakkongkon ngandhakna Bu Guru.
 4. Aku dikongkon Pak Guru nggawa kayu kanggo gawe pigura gambar presiden ana ing ruangan kelasku.
 5. Pak Guru nggawa gambar presiden lan wakil presiden nanging durung ana pigurane.
 6. Pak Guruku diundang Pak Presiden ana ing Jakarta arep diwenehi hadiah amarga dadi juara guru teladhan nasional.
 7. Kandhane bapak Kepala Sekolah Pak Mintoyo baline sesuk sore, saka Jakarta numpak pesawat tekan Semarang, saka Semarang tekan Blora numpak bus.
 8. Pak Mintoyo saka Jakarta nggawa oleh-oleh klambi kanggo bojone.
 9. Bapak Kepala Dins Pendidikan Kabupaten Blora uga menehi hadiah marang Pak Mintoyo.
 10. Nalika aku menyang omahe Pak Mintoyo, aku ngerti Pak Mintoyo duwe perpustakaan dewe ana omahe.
 11. Pak Mintoyo kerep tuku buku-buku kang anyar, aku seneng yen menyang omahe Pak Mintoyo bisa nonton buku-buku kang apik-apik.
 12. Bukune Pak Mintoyo oleh disilih, aku tau nyilih bukune Pak Mintoyo.
 13. Nalika aku mbalikake buku sing daksilih ing omahe Pak Mintoyo lagi ditekani Pak Bupati.
 14. Aku disalami Pak Bupati, Pak Bupati seneng banget yen ana bocah cilik kaya aku seneng maca buku.
 15. Pak Bupati sarombongan mulih, aku lagi bisa ketemu Pak Mintoyo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!