AKSARA JAWA

Aksara Jawa legena utawa Dentawyanjana iku cacahe ana 20 yaiku :

PASANGAN

SANDHANGAN

SANDHANGAN SWARA

SANDHANGAN PANYIGEG

AKSARA MANDRASWARA

AKSARA GATEN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!