Ukara-ukara ing ngisor iki udhalen manut ayahaning tembunge utawa golekana jejer,wasesa,lesan lan katrangan ( katrangane iku katrangan apa)!

Tuladha :

Khusnul  maca  majalah  ing perpustakaan.

     J              W           L            K. papan/panggonan

Basori  mangan  roti  sepuluh.

    J             W          L      K.cacah/jumlah

 1. Prasetyo lungguh ing kursi.
 2. Maca tulisan Jawa Yuliana
 3. Nembang macapat, Yoga ing kelas
 4. Rendhengan iki nggarap sawahe, Pak Tani
 5. Susilo esuk mau  sarapan pecel.
 6. Dewi Murni tuku jajan ing kantin sekolah.
 7. Saben dina Nunuk nyuwun sangu ibune.
 8. Diah ngguyu nganti kepingkel-pingkel.
 9. Wis telung minggu paskibra latihan ing lapangan.
 10. Juwara kelas ditimbali ing lapangan arep nampa bebungah (hadiah).
 11. Dania pinter nulis Jawa.
 12. Rahayu nganggo payung, supaya awake ora kodanan.
 13. Amrih katekan gegayuhanmu, sliramu kudu gelem rekasa.
 14. Juwita sinau saben dina, mula dadi juara kelas.
 15. Soni ora pinter, kathik nakal, mula kerep ditimbali Pak Guru ing ruang BK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!