Purwakanthi tegese nggandheng kang kasebut ana ing wiwitan. Tegese perangan buri nggandheng kang kasebut perangan ngarep. Dene sing digandheng iku swarane utawa aksarane utawa tembunge.
Tuladha   : 
 • Sapa jujur bakal luhur. Kang digandheng swarane yaiku swara “u”.
 • Sapa salah bakal seleh. Kang digandheng sastrane yaiku aksara “s”.
 • Bayem arda ardane ngrasuk busana. Kang digandheng tembunge yaiku tembung “arda”.
Purwakanthi kaperang dadi telu yaiku :
1.    Purwakanthi guru swara yaiku : purwakanthi sing padha swara ing pungkasane tembung.
Tuladha : 
 • Tiwas sayah ora paedah
 • Ora cepet, ora ngliwet.
 • Ana awan ana pangan.
 • Sing sareh bakal pikoleh.
 • Becik ketitik ala ketara. 
 • Sinawung resmining kidung.
 • Gemi setiti ngati-ati.
2.    Purwakanthi guru sastra yaiku : purwakanthi sing padha tulisane utawa aksarane ing saben wiwitan wanda utawa tetembungane.  
Tuladha   :
 • Laras, lurus, laris, leres.
 • Kala kula kelas kalih kalung kula kolang kaling.
 •  Sluman slumun slamet
 • Tekun teken tekan.
 • Bobot, bibit, bebet.
 • Titi, titis, tatas lan trengginas.
 • Tatag teteg tanggon.
 • Wijang wijiling wicara.
3.    Purwakanthi guru basa ( Lumaksita ) yaiku : purwakanthi kang padha kabeh tetembungane.
Tuladha  : 
 • Witing tresna,  tresnane  mung sawetara. 
 •  Rujak dhondhong,dhondhong sisane kalong.
 • Pandhu suta, suta  madyaning  Pandhawa.
 • Ratih ratu,ratune wong cokro kembang,kembang wijaya kusuma asih mring kula.
 • Topi wastra,wastra tumrap mustaka.
 • Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra.
 • Raja putra, putra daleme Ngastina.
 • Kawi puspa,puspa Sri Bathara Kresna.

One thought on “Purwakanthi.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!