Cangkriman tegese  bedhekan utawa batangan.
Cangkriman yaiku unen-unen kang kudu dibatang kekarepane. 
Cangkriman iku kaperang dadi papat :
1.            Cangkriman kang awujud wantah/wancahan
Cangkriman iki arupa cekakan saka tembung kang kagandheng dadi siji.
Tuladha :
a.      Pakboletus = tipak kebo lelene satus.
b.      Surles penen, suring muten = susur teles pepenen,susur garing muten
c.      Burnaskopen = bubur panas kokopen.
d.      Manuk biru = pamane punuk bibine kuru
e.      Pindhang kileng   = Sapi nang kandhang,kaki mentheleng
f.       Wiwa wite,lesbadhonge,karwa pete = wi dawa wite,tales amba godhonge,cikar dawa tipete
g.      Tuwok ranan = utune krowok larane ora karuwan
h.     Tuwan sinyo = untune kedawan gusine menyonyo
i.       segara beldhes = segane pera sambele pedhes
j.    Pak lawa : Tipak ula dawa
         
 
2.            Cangkriman kang awujud pepindhan
Cangkriman iki awujud ukara kang dadi pepindhan tumrap jeneng kang kudu dibatang.
Tuladha 
a.      Pitik walik saba dhadhah/kebon  =  nanas
b.      Sega sakepel dirubung tinggi =  salak.
c.      Ora mudhun-mudhu yen ora nggawa mrica sagenthong = kates
d.      Pitik walik saba meja  = sulak/kemoceng
e.      Gajah nguntal sangkkrah  = pawon
f.       Embokne wuda anake tapihan = bung/pring
g.      Kebo bule cancang merang  = buntil
h.     emboke dielsu-elus anake diidak-idak = andha
 
3.         Cangkriman kang ngemu surasa blenderan/plesetan
Tuladha :
a.      Wong adol krambil dikepruki ( sing dikepruki dudu wonge nanging krambile).
b.      Wong mancing ning kali ora oleh polisi ( Wong mancing ning kali oleh  iwak )
c.      Suta iku wis anguk-anguk kubur ( wis arep mati )
d.      Wong wudunen iku sugih pari ( paringisan )
e.      Lawa lima kalong telu dadi pira? ( Dadi wolu )
f.       Wong adol  tempe dibunteli ( sing dibunteli tempene dudu wonge )
g.      Tibane ngisor digoleki dhuwur ( gentheng trocoh )
h.     Dicokot bongkote sing kalong pucuke ( rokok )
i.       Yen abang mlaku yen ijo mandheg ( obat nyamuk )
j.       Bosok malah enak ( tape )
 
4.         Cangkriman kang sinawung ing tembang.
Tuladha :
Bapak pocung rupane saengga gunung,
Tan ana kang tresna,
Kabeh uwong padha gething,
Yen kanggonan dilus-elus tinangisan.  (Udun)
 
 
Batangen cangkrimanku
Gembung gilig ganggo tali dhadhung
Rada aneh jalaran mukanya kalih
Yen mrentah kudu den turut
Nora manut dadi awon ( kendhang )

One thought on “Cangkriman Basa Jawa”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!