Bebasanyaiku unen-unen kang ajeg panganggone,tegese entar ngemu surasa pepindhan sing dipindhakake kaanan,sifate wong,lan tindak tanduke.
 
Tuladha Bebasan :
v   Di wenehi ati ngrogoh rempela
tegese di wenehi kelonggaran wusana njaluk supaya luwih di murahi maneh;di wenehi kepenak isih kurang kepenak.

Baca JugaContoh Paribasan dalam Bahasa Jawa Seahari-hari

v   Emban cindhe emban siladan
tegese ora padha pangrengkuhe marang siji lan sijine;pilih kasih,ora adil.
v   Kelacak kepathak
tegese wis ora bisa ngungkiri (ngendhani) kaluputane amarga wis kabukten
v   Kerot ora duwe ( tanpa ) untu
tegese nduweni sedya ( niyat ,kekarepan,panjangka )nanging ora duwe wragad ( kekuwatan , srana )
v   Kocak tandha lukak
tegese wong kang akeh omongane nandhakake yen bodho.
v   Kumrisik tanpa kanginan
tegese Marga pancen salah sanajan ora didakwa, atine ora kepenak
  1. v   Lambe setumang kari samerang
tegese olehe mituturi wis bola-bali ,sing di tuturi meksa ora nggugu.

*    Madu Balung Tanpa Isi  tegese regejegan (padudon ) kang mung merga barang kang                     remeh/sepele.

v   Mbalung usus
tegese niyate kendho kenceng.
v   Nabok nyilih tangan
tegese namakake/nindakake panggawe ala sarana kongkonan wong liya.
v   Nampel puluk
tegese murungake rejekine wong liya sing arep di tampa.
*   Nggayuh-nggayuk tuna,nyandhak-nyandhak luput
     tegese kabeh budidayane kagol,ora bisa katekan sedyane.
v   Nyempal sambi mancal
tegese wong ngawula (ngabdi) minggat kanthi nggegawa barang darbeke wong kang di kawulani.
v   Ora ana banyu mili mendhuwur
tegese kelakuane anak mesthi niru wong tuwane.
v   Pandengan karo srengenge
tegese memungsuhan karo wong kang nduweni panguwasa.
v   Sandhing kirik gudhigen
tegese Sesrawungan karo wong ala bakal ketularan ala
v   Suduk gunting tatu loro
tegese kleru nindakake sawijining pagaweyan ,wusanane gawe kapitunan luwih akeh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!