Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan, kang dipindhakake wonge.
Tuladha Saloka :
v   Asu belang kalung wang
tegese wong asor nanging sugih (dhuwit,raja brana)
v   Asu gedhe menang kerahe
tegese wong kuwasa (gedhe,pangkat) yen prekaran karo wong cilik, senajan sing bener wong cilik,lumrahe di menangake wong gedhe.
v   Bathok bolu isi madu
tegese wong asor nanging sugih kaluwihan ( pinter )

Baca juga : contoh paribasan dalam Bahasa Jawa

v   Bebek mungsuh mliwis
tegese wong pinter memungsuhan karo wong pinter nanging sing siji luwih ubet
v   Gagak nganggo lare merak
tegese wong ora duwe tindak niru-niru kaya wong gedhe (sugih)
v   Iwak klebu ing wuwu
tegese kena paeka (nemu bebaya kang wis ora bisa ngoncati maneh)
v   Jati ketlusupan ruyung
tegese golonganing wong apik klebong wong ala
v   Kawuk ora weruh marang selirane
tegese nacat liyan nanging ora ngerti yen dhwewke luwih sugih cacat 
v   Kebo nusu gudel
tegese wong tywa njaluk warah marang wong kaprenah enom

Baca juga : contoh bebasan dalam Bahasa Jawa
v   Kemladeyan ngajak sempal
tegese sanak sedulur kang ngajak marang kerusakan
v   Kethek saranggon 
tegese wong kang sasanak sedulure dadi wong ala kabeh
v   Mburu uceng kelangan deleg
tegese ngarah barang sepele kelangan barang kang gedhe(luwih aji)
v   Nebu sauyun
tegese wong apik nunggal golongan rukun dadi siji
v   Palang mangan tandur
tegese wong kang di pitaya ngreksa samubarang,wekasane malah ngrusak rereksane.
v   Timun wungkuk jaga imbuh
tegese wong bodho kanggone mung samangsa ana kekurangan mung kanggo serep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!