SESELAN Yaiku Wuwuhan utawa imbuhan sing mapan ana ing tengah tembung.

Seselan iku ana 4 Yaiku :

 1. Seselan –in
 2. Seselan –um
 3. Seselan –er
 4. Seselan –el

SESELAN –IN:

A.  Seselan –in yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara swara,seselan-in ditulis ing sangarepe tembung kang diseseli.

Tuladha :

 • Obong + (-in) = inobong = ingobong (diobong)
 • Kraton Ngalengka geger ingobong dening wanara seta.

B. Seselan –in yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara sigeg,seselan-in ditulis ing samburine aksara sigeg purwane tembung kang diseseli.

Tuladha :

 • Tulis + (-in) = tinulis

Bab wulang becik iku wis tinulis ing kitab.

 • Sawang + (-in) = sinawang

Gunung iku yen sinawang saka kadohan katon asri.

SESELAN -UM

A. Seselan –um yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara swara,seselan-um ditulis ing sangarepe tembung kang diseseli.

Tuladha :

 • aju + (-um) = umaju = maju tuladha : Yen kepengin maju kudu sregep sinau.

B. Seselan –um yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara sigeg,seselan-um ditulis ing samburine aksara sigeg purwane tembung kang diseseli.

Tuladha :

 • pinter + (-um) = puminter =kuminter

Wong iku aja kuminter mundhak keblinger.

 • bagus + (-um) = bumagus = gumagus.

Bocah gumagus iku disingkiri kanca.

SESELAN –ER

Tembung sing oleh seselan –er , seselan –er mapan ana ing mburine aksara kang kapisan ana ing tembung sing diseseli.

Tuladha :

 • Gandhul + (-er) = gerandhul.

Peleme ndadi banget katon pating gerandhul.

 • Congat + (-er) = cerongat.

Tonggak iku pating cerongat durung dijabuti.

 • Kelip + (-er) = kerelip.

Lintang ing langit kae pating kerelip.

SESELAN –EL

Tembung sing oleh seselan –el , seselan –el mapan ana ing mburine aksara kang kapisan ana ing tembung sing diseseli.

Tuladha :

 • Kepyur + (-el) = kelepyur =klepyur

Gambare TV iku pating klepyur ora cetha.

 • Guruh + (-el) = geluruh = gluruh

Swarane pating gluruh medeni wong.

 • Titi + (-el) = teliti = tliti

Ngetung bathi iku kudu sing tliti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *