Seselan yaiku wuwuhan utawa imbuhan sing manggon ana ing tengah tembung. salah sijine seselan yaiku seselan -in.

Tuladha :

 1. Tembung : sebut yen oleh seselan -in dadi : sebut + -in : sinebut.
 2. Tembung : gambar yen oleh seselan -in dadi : ginambar.
 3. Tembung : sawang yen oleh seselan -in dadi : sinawang.
 4. Tembung : garis yen oleh seselan -in dadi : ginaris.
 5. Tembung : obong yen oleh seselan -in dadi ingobong.

Tembung – tembung ing ngisor iki wenehana seselan -in lan dadi tembung apa? garapen kaya tuladha ing dhuwur !

 1. Tulis
 2. Sambung
 3. Lambaran
 4. Gayuh
 5. Buka
 6. Cathet
 7. Jejer
 8. Rangkul
 9. Kempit
 10. Reka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!