Assalamualaikum wr.wb

Kepada Yth Para pecinta Bahasa Jawa Anak-anakku siswa-siswi yang sangat saya cintai, selamat datang dan selamat berkunjung di blog/web Dwija Gumilar, Nguri-uri Basa Jawa.

Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang Titi Swara. Apa iku sing diarani Titi Swara lan kepriye tuladhane, ayo disemak artikel ing ngisor iki.

Anak-anakku para putra siswa kabeh sing tak tresnani, lan para sutresna basa jawa,

Aksara swara ana a, i, u, e, o, lan e yen ditulis lan diucapake kadhang-kadhang ana sing ora padha titi tulise lan titi swarane.Mula ayo digatekake ngisor iki !

 1. Swara “a” jejeg
  Yaiku aksara “a” diucapake kaya “a” ing tembung “ basa Jawa“.
  Tuladha tembung : rasa, sanga, bata, lima,widada,tumata,lara lsp.
  Tuladha ukara : Adhiku duwe rasa seneng marang tanduran, mulane sregep tetandur.
 2. Swara “a” miring
  Yaiku aksara “a” diucapake kaya “a” ing tembung “ bahasa Indonesia “.
  Tuladha tembung : jaran, nanas, panas,dumadi,palupi,dadi lsp.
  Tuladha ukara : Ibu ndamel rujak nanas.
 3. Swara “i” jejeg
  Yaiku aksara “i” diucapake wutuh/ bener-bener “i”
  Tuladha tembung : isi, roti, susi,wadi,wirama,gati lsp.
  Tuladha ukara : Aku duwe roti isi coklat.
 4. Swara “i” miring
  Yaiku aksara “i” diucapakake kaya aksara “e” ( ananging panulise tetep“i” , macane kaya “e”)
  Tuladha tembung : gading, pring, pitik,manis,guling jarit lsp.
  Tuladha ukara : Ana pitik ndhelik ngisor wit pring.
 5. Swara “u” jejeg
  Yaiku aksara “u” diucapake wutuh/bener-bener kaya swara “u”
  Tuladha tembung : lugu, sapu, guru,lunga,madu,palupi lsp.
  Tuladha ukara : Ibu guru mundhut sapu wonten ing peken.
 6. Swara “u” miring
  Yaiku aksara “u” diucapake kaya aksara “o” ( ananging panulise tetep “u” , macane kaya “o”)
  Tuladha tembung : kalung, jagung, kadhung,sarung,marmut,alus lsp.
  Tuladha ukara : Bapak lagi wae panen jagung.
 7. Swara “e” jejeg
  Yaiku aksara “e” diucapake wutuh/bener-bener kaya swara “e”
  Tuladha tembung : sate,wedang,suwe
  Tuladha ukara : Bapak dhahar sate.
 8. Swara “e” miring
  Yaiku aksara “e” diucapake kaya “é”.
  Tuladha tembung : golek,mewek.kopen lsp
  Tuladha ukara : Para siswa padha golek tanduran kanggo praktek sesuk.
 9. Swara “e” pepet
  Yaiku aksara “e” diucapake kaya “ê”
  Tuladha tembung : sega,sepet,lega,lepet,merem lsp
 10. Swara “o”jejeg
  Yaiku aksara “o” diucapake wutuh/ bener-bener “o”
  Tuladha tembung : ote-ote, ora, ngoko lsp.
  Tuladha ukara : Ote-ote enak yen dipangan karo lombok.
 11. Swara “o” miring
  Yaiku aksara “o” diucapake kaya aksara a jejeg ( ananging panulise “o” tetep, macane kaya a jejeg )
  Tuladha tembung : kodhok, ngorek, ngorok lsp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!