Assalamualaikum wr.wb

Sugeng enjing anak-anakku, siswa-siswi kelas 8, sugeng pepanggihan ana ing piwulangan Basa Jawa.

ana ing kalodhangan iki, kita bebarengan arep nggarap Penilaian Harian 1 utawa Ulangan Semester Gasal.

Carane nggarap yaiku pilih wangsulan utawa jawaban sing paling bener pitakon ing ngisor iki !

Don`t copy text!