Assalamualaikum wr.wb

Sugeng enjing anak-anakku, Siswa-Siswi Kelas 9, Sugeng pepanggihan ana ing piwulangan Basa Jawa.

Ana ing kalodhangan iki, kita arep bebarengan nggarap Penilaian Harian 1 Semester Gasal. 

Carane nggarap yaiku pilih wangsulan utawa jawaban sing paling bener pitakon ing ngisor iki.

Don`t copy text!