Parikan yaiku unen-unen kang kedadeyan saka rong perangan ukara, kang pandhapuke nganggo purwakanthi guru swara. Perangan ukara kapisan dadi pambuka utawa purwaka dene perangan kapindho dadi wose utawa isine.

Werna-wernane parikan kaya ing ngisor iki :

  1. Parikan kang kadadeyan saka ( 4 wanda + 4 wanda ) x 2, tuladhane :

a.  Numpak sepur,mangan bubur

     Bocah jujur, bakal luhur

b.  Ngasah arit nganti landhep

     Dadi murid kudu sregep

2. Parikan kang kadadeyan saka ( 4 wanda + 8 wanda ) x 2, tuladhane :

a.  Kembang menur, ditandur ing pinggir sumur

     Watak jujur,ati bungah sugih dulur

b.  Tuku kaca,menyang kutha Wanasaba

     Sregep maca,sugih ilmu akeh kanca

3. Parikan sing kadadeyan saka ( 8 wanda + 8 wanda ) x 2, tuladhane :

a.  Ana sawah nandur pari,

     Pari lemu ati bungah,

    Singkirana watak dhengki,

    Watak dhengki gawe susah

b. Iwak teri jangan terong

    Sega adhem rada pera

    Anyingkiri watak sombong

    Ati tentrem akeh kanca

Don`t copy text!