Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang ” RIMBAG GUNA LAN RIMBAG ADIGUNA “. apa yang dimaksud dengan rimbag guna dan rimbag adiguna, mari disimak keterangan dibawah ini.

1. Rimbag guna

Rimbag Guna adalah kata  dasar yang mendapatkan akhiran -en yang mempunyai arti nandhang atau ketaman ( mersakan )

Rimbag guna yaiku tembung-tembung lingga kang oleh panambang –en kang duweni teges nandhang utawa ketaman kaya kang kasebut ing linggane.

Tuladha :

gringging  +  en  = gringgingen

kukul        +  en  = kukulen

wudun      +  en   = wudunen

plenthing  +  en   = plenthingen

2. Rimbag adiguna

Rimbag adiguna adalah kata dasar yang mendapatkan awalan ka- dan akhiran -en yang mempunyai arti luwih atau kliwat ( lebih/kelewat/terlalu ).

Rimbag adiguna yaiku tembung-tembung lingga kang oleh ater-ater ka- lan panambang –en kang duweni teges luwih utawa kliwat.

Tuladha :

ka     +    cilik        +  en    = kaciliken

ka     +    endhek   +  en    = kaendheken (kendheken)

ka     +    luwe       +  en    = keluwen

ka     +    apik        +  en    = kaapiken

Tembung-tembung kang kinurung ing ngisor iki dadekna rimbag guna utawa adiguna kaya tuladha !

  1. Adhiku wiwit esuk nangis amarga jempole (cantheng) = ( canthengen ) ( Rimbag guna )
  1. Klambimu iku (gedhe) mula katon kaya lawa mabur.= ( kegedhen ) ( Rimbag adiguna )
  1. Nalagareng iku yen mlaku gejig amarga sikile (bubul)
  2. Siti, olehmu nggawe teh aja (bening)!
  3. Yen ndhudhuk lemah kanggo nandur cangkokan pelem aja (jeru)!
  4. Marga ndhodhok suwe sikilku krasa (gringging)
  5. Sapine cancangen ing buri kandhang nanging aja (cekak)
  6. Anggonmu mlaku aja (rikat) supaya adhimu ora keponthal-ponthal nututi.
  7. Tekamu ing stasiun (awan) mula lokete wis tutup marga karcise wis entek.
  8. Yen mangan ora usah akeh-akeh mengko mundhak (wareg), ora apik!
http://vandoshop.biz.id/blog/ppt-template-presentasi/
Bagi yang membutuhkan Template untuk Presentasi Silahkan ……!!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!