Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Entar”

Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Entar”.

Tembung Entar

Tembung entar yaiku tembung sing duwe teges ora sabenere/ ora salugune/ arti kiasan.

Tembung entar ing ukara iki tegesna !

  1. Bareng oleh pangalem saka panggedhene , Tono gedhe atine. Gedhe atine tegese bombong, tatag,ora kuatir
  2. Mikirake anake sing angel ditata, Pak Karto mangan ati. Mangan ati tegese susah.
  3. Sawise oleh katrangan saka Pak Lurah bab mumpangate pendhidhikan Pak Suto padhang atine banjur gelem nyekolahake anake. Padhang atine tegese paham,mudheng,jelas,seneng.
  4. Amarga diunen-uneni bulike, Ani banjur pingget atine mula nganti saiki  ora gelem dolan ing daleme  bulike. Pingget atine tegese gela, mangkel,serik.
  5. Pak Krama entek atine bareng dikandhani yen putrane kacilakan. Entek atine tegese kaget,kuatir.
  6. Sari kae lobok atine mula angel nesune. Lobok atine tegese sabar.
  7. Mbak Ririn kae bening atine ora tau duwe ulat peteng. Bening atine tegese sumeh.
  8. Putrane Pak Marno ditugasake ing Aceh, mula Pak Marno cilik atine amarga akeh prajurit TNI kang dadi korban. Cilik atine tegese wedi,jirih.
  9. Tuti kae cupet atine Perkara sepele wae dadi uring-uringan. Cupet atine tegese gampang nesu.
  10. Bocah sing dhuwur atine ora disenengi kancane. Dhuwur atine tegese sombong,gumedhe.

Untuk download materi, klik gambar di bawah ini :

UNDUH DISINI [BUDIARIANTO.WEB.ID]
UNDUH DISINI [BUDIARIANTO.WEB.ID]

Demikian tadi sedikit pembahasan tentang Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Entar”, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bahasa jawa tetap lestari sepanjang masa. aamiin….

Anda Juga Bisa Membaca Materi Lainya :

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Araning Panggonan Lan Anak Kewan”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Balada Kleting Kuning”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Basa Karma Alus”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Bocah Sukerta”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Cangkriman”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Dina Lan Pasaran”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Rangkep, Sasmitaning Tembang Macapat, Araning Papan Dll”

Materi Pelajaran Kelas VII Semester Gasal

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Mbenerake Panulisan Kang Luput”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Ratu Bel Geduel Beh”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Sasmita Tembang Macapat”

Soal Ulangan Harian Kelas 7

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Entar”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Rangkep”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Saroja”

Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Yogaswara”

12 thoughts on “Materi Daring Bahasa Jawa Kelas 7 “Tembung Entar””

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!