Gatekna ukara ing ngisor iki !

 1. Mbak Tri, apa kowe sida lunga menyang Jakarta ?
 2. Nak Ratna,saiki panjenengan ngasta ana ngendi ?
 • Ukara A iku kalebu ukara kang nganggo Basa Ngoko Lugu, tegese kabeh wujude nganggo tembung ngoko.
 • Dene ukara B iku kalebu ukara kang nganggo Basa Ngoko Alus, tegese wujude basa ngoko kacampuran krama inggil. Dene titikane Basa Ngoko Alus yaiku:
  1. ater-ater utawa panambang (di/ake) tetep ngoko
  2. kowe owah dadi panjenengan
  3. tembung kriya (kata kerja) tumrap wong kang diajak guneman nganggo basa krama inggil
  4. Barang darbeke wong kang diajak guneman utawa sing digunem (diomongkake) uga nganggo basa krama inggil

Ukara-ukara ing ngisor iki owahana nganggo Basa Ngoko Alus!

 1. Wingi bengi bapak lagi mangan sate
 2. Jarene Simbah kakung aku kudu sregep sinau kareben pinter
 3. Amarga ketatap meja tangane bapak dadi abuh
 4. Nalika Pak guru ngadeg ing ngarep kelas aku banjur lungguh ing kursi
 5. Bapak Bupati lagi ngundang para kepala sekolah ing pendhapa Kabupaten Blora
 6. Merga untune simbah lara mula dheweke ora gelem mangan
 7. Mau bengi aku turu jam sanga dene bapak turu jam sewelas
 8. Pak Bandi klilipen awu mula mripate katon abang mbranang
 9. Bapak teka saka Semarang jam sanga bengi banjur lungguh ing kursi
 10. Bu guru omahe adoh saka sekolahan mula budhale mesthi rada esuk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!