Wujude angka jawa  yaiku :

  • Kanggo nggampangake pangeling-eling, bisa kagunakake (jembatan keledai) kanthi cara maca Ga-le-ngya-lunggah(telu munggah)-ludhun(telu mudhun)-da-la-dha-ya-O . Kang tegese padha (1-2-3-4-5-6-7-8-9-0).
  • Kanggo mbedakake iku mau kawaca huruf apa kawaca angka, mula yen arep nulis angka jawa kudu migunakake pada pangkat ( ; ). Yen ana tengahing pada pangkat iku tegese angka jawa.
  • Angka Jawa iku prayogane mung kanggo nulis :
  1. Urut-urutaning bab,
  2. Urut-urutaning tembung,
  3. Titi mangsa.

Tuladha :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!