Arane utawa Jenenge Dina ana 7 yaiku :

 1. Senen
 2. Selasa
 3. Rebo
 4. Kemis
 5. Jemuah
 6. Setu
 7. Ngaat/akad
Arane utawa Jenenge Pasaran iku ana 5 yaiku :
 1. Pon
 2. Wage
 3. Kliwon
 4. Legi
 5. Paing
Carane nganggo dina lan pasaran :


Senen pon, Selasa wage, Rebo Kliwon, Kemis Legi, Jemuah 

paing,Setu pon,Ngaat/akat/minggu wage, Senen kliwon, Selasa 

legi, Rebo paing lan sateruse.

 

Tuladha :

 1. Samenika dinten selasa wage benjing dinten rebo kliwon.
 2. Samenika dinten rebo pon benjing dinten Kemis wage.
 3. Samenika dinten kemis kliwon benjing dinten jemuah legi.
 4. Samenika dinten selasa wage kalawingi  dinten Senen pon.
 5. Samenika dinten rebo pon kalawingi  dinten Selasa paing.
 6. Samenika dinten kemis kliwon kalawingi dinten rebo wage.
 7. Samenika dinten jemuah  kliwon sekawan dinten malih dinten Selasa wage.
 8. Samenika dinten akad paing gangsal dinten malih dinten Jemuah paing.
 9. Samenika dinten senin legi tigang dinten malih dinten kemis kliwon.
 10. Samenika dinten setu wage gangsal dinten malih dinten kemis wage.
 11. lsp. 
One thought on “Arane dina lan pasaran”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!