Tag: Tembung Ngoko-Krama Madya-Krama Inggil

TEMBUNG NGOKO – KRAMA MADYA – KRAMA INGGIL

No. Ngoko Kråma Madyå Kråmå Inggil 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. Aabangadhiadêgadóhadúsajangakuambúngamítanakanak-anakanggoaranarêp(pêm)barêpasuawèhayoé abrítadhingadêgtêbíhadúsajangkulåambúngamítyogåanak-anakanggénåmåajêng, badhépêmbajêngsêgawonnyukanimånggåník abrítrayijumênêngtebíhsiramambêngkawulå,dalêmaraskulånuwun,putråpeputråagêmasmåkêrsåpêmbajêngsêgawonmaringisumanggåpún 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16. Bbalibantalbanyubapakbatúrbêbêdbébékbênêrbêrasbiyènbojoborèhburibuwangbêbuwangbuyar mantúkbantaltoyåbapakréncangbêbêdkambanganlêrêsuwósriyínsémahborèhwingkíngbucalbêbucalrampúng kúndúrkajang sirahtoyåråmåabdinyamping                  kambangankasinggihanuwósrumiyingarwåkónyóhpêngkêrankêndhangbóbótanrampúng 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10. Ccaritåcaturancawiscêkêlcèlèngcéwokclathucucúlcukúrcundhúk cariyóswicantêncawíscêpêngandhapancawíkwicantêncucúlcukúrcundhúk cariyósngendikåcaósaståandhapancawíkngendikålukarparas, pangkas…

Don`t copy text!