Assalamualaikum Wr.Wb

Sugeng Enjing anak-anakku, Siswa-siswi Kelas 9 E SMP Negeri 2 Todanan. Sugeng pepanggihan ana ing piwulangan Bahasa Jawa Sesarengan kaliyan Bapak Budi Arianto.

Anak-anakku ayo padha absen kanthi cara ngisi link ing ngisor iki !

Don`t copy text!