Menawi sedaya sampun nindakaken jejibahanipun piyambak-piyambak kanthi sae insya Allah Negari sukerta Negara Ngamarta enggal badhe  ical lan dados negari ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja.

 

Tembung sukerta tegese reged, reribet, alangan. Lha yen ana sebutan bocah sukerta iku bocah sing duwe rereged carane ngilangi kudu diruwat. Bocah sukerta tulandhane bocah  ontang-anting yaiku bocah sing sing ora nduwe sedulur amarga anak tunggal.

 

Bocah sukerta ing ngisor iki arana jenenge !

  1. Anaka loro lanang kabeh arene …………………………………………
  2. Anak telu lanange ana tengah arane …………………………………..
  3. Anak lima wadon kabeh arane……………………………………………
  4. Anak telu lanang kabeh arane ……………………………………………
  5. Ana loro lanang wadon arane …………………………………………….

Apa kang dikarepake ?

  1. Bocah sendhang kapit pancuran = …………………………………………………….
  2. Bocah julung caplok = ……………………………………………………………………….
  3. Bocah wuyungan = …………………………………………………………………………..
  4. Bocah cukit dulit = ……………………………………………………………………………
  5. Bocah sarimpi = ……………………………………………………………………………….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!