Pathokan panulisan aksara jawa yen oleh panambang ( akhiran ) –i yaiku :

 1. Panambang –i yen kagandheng karo tembung kang pungkasane wanda menga bisa dadi –ni.
 2. Panambang –i yen kagandheng karo tembung kang pungkasane wanda sigeg, sigege karangkep.
 3. Panambang –ake/-aken yen karo tembung kang pungkasane wanda menga katulis –hake/-haken.
 4. Panambang –ake/-aken yen kagandheng tembung kang pungkasane wanda sigeg, sigege karangkep.

Tuladha :

Tembung ing ngisor iki tulisen aksara jawa :

 1. Nyalami : ………………………………………………………………….
 2. Nganthongi : ………………………………………………………………….
 3. Ngladosi : ………………………………………………………………….
 4. Mbunderi : ………………………………………………………………….
 5. Nggoleki : ………………………………………………………………….
 6. Ndondomake : ………………………………………………………………….
 7. Ngedolake : ………………………………………………………………….
 8. Nggadhekake : ………………………………………………………………….
 9. Nambakake : ………………………………………………………………….
 10. Damelaken : ………………………………………………………………….
 11. Nganggokake : ………………………………………………………………….
 12. Nyarapi : ………………………………………………………………….
 13. Nyemoni : ………………………………………………………………….
 14. Nyirami : ………………………………………………………………….
 15. Nggondheli : ………………………………………………………………….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *