Wangsulana pitakon ing ngisor iki !

  1. Sebutna asmane putrane Resi Gotama!

  2. Amarga putra tele-telune padha rebutan cupu manik astaguna, wusanane Resi Gotama duka, cupu kabucal lan cumemplung ing telaga. Apa kang ndadekake cupu mau dadi rebutane para purane Resi Gotama?

  3. Saka Gunung Maliawan, Anoman banjur mabur ing sandhuwure segara tumuju ing Ngalengka, nanging ing sadhuwure segara iku mau Anoman kasedhot dening buta kang njaga keamanane segara, Anoman klebu ing wetenge buta iku, kanthi trengginas wetenge buta mau kajebol, sanalika buta nemoni pralaya, Anoman banjur mlumpat metu tumuju ing ……………………………… lan nemoni …………………………………..

  4. Anoman banjur ngadhep Dewi Sinta lan atur katrangan manawa dheweke pratela utusan Prabu Rama, kang sedhela maneh bakal mbedhah praja Ngalengka.  Apa dasanamane utusan?

  5. Coba ceritakna kepriye larah-larahe ana lelakon Anoman obong?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *